Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Kupujących korzystających ze Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych Sklepu jest:

BRANDBOX Sp. z o.o. Sp.k.

Adres do korespondencji

BRANDBOX Sp. z o.o. Sp.k., ul. Zawiła 69, 30-390 Kraków e-mail: sklep@brandbox.com.pl telefon: +48 730 030 008

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu, w tym do zawarcia Umowy Sprzedaży. Jako podstawę prawną wymienionego powyżej przetwarzania służy artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO w związku z wyrażeniem zgody na konkretny kanał komunikacji (dostarczenie Zamówienia na wskazany adres dostawy), co oznacza, że udostępniane dane są w celu zawarcia i realizacji Umowy.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu, w tym do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku płatności elektronicznych – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie (system Przelewy 24).
 6. W przypadku dostawy kurierem – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu podmiotowi wykonującemu usługę dostawy.
 7. Sklep korzysta z plików cookies. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Kupujący). Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Kupującego. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Ograniczenia takie mogą jednak zakłócić możliwość korzystania z funkcjonalności Sklepu.
 8. Administrator przetwarza również anonimowo dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu (adres IP, host, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem.
 9. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w jego gromadzone dane osobowe, prawo do ich poprawy, do żądania usunięcia danych. W celu realizacji tych uprawnień Kupujący winien skontaktować się z Administratorem pisemnie lub drogą elektroniczną na adres sklep@brandbox.com.pl